Konkurs dla młodzieży pt. Wędrówka po Bydgoszczy

Opublikowano: 2019-04-16 05:25

Przewiduje się nagrody w postaci książek o Bydgoszczy oraz dyplomy dla każdego uczestnika, a także opiekuna, jeśli będzie takie życzenie.

1. Udział mogą wziąć uczniowie szkół z terenu Bydgoszczy.

2. Warunkiem udziału jest nadesłanie drogą pocztową na adres:

TIK, ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz, tel. (52) 321 33 71 lub akant24@wp.pl opisu wędrówki krajoznawczej dowolnie wybraną trasą po mieście Bydgoszczy. Objętość pracy: minimum 2 strony komputeropisu + fotografie, rysunki, mapki.

Preferowane będzie udokumentowanie emocji i satysfakcji poznawczej.

- Co mi dała wędrówka?

- Czym zaskoczyły mnie poznane obiekty?

- Jakich ludzi spotkałem (- łam)? Co najbardziej zapamiętałem (- łam)?

- Czy prowadzę pamiętnik moich wędrówek?

- Czy warto poznawać swoją małą ojczyznę?

3. Najlepsze teksty zostaną opublikowane, a jeśli zbierze się ich odpowiednią ilość, to nawet w postaci książkowej.

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 czerwca 2019 roku, aby mogły one zostać uwzględnione w ocenie całorocznej. 

Termin nadsyłania prac: do 30 maja 2019 roku