Koncert profilaktyczny "Hejtujemy dopalacze"

Opublikowano: 2017-12-07 17:25

Organizatorem akcji był Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" , który przygotował spotkanie w ramach Ogólnomiejskiej Kampanii Profilaktycznej pod nazwą "HEJTUJEMY DOPALACZE" .

 

Celem kon­cer­tu było prze­ka­za­nie infor­ma­cji jak nie­bez­piecz­ne są związ­ki zawar­te w dopa­la­czach oraz jakie kon­se­kwen­cje nie­sie za sobą ich spo­ży­wa­nie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców.Główną atrakcją spotkania był występ zespołu ROAN.