BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
Koncert profilaktyczny "Hejtujemy dopalacze"
2017-12-07 17:25

Organizatorem akcji był Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" , który przygotował spotkanie w ramach Ogólnomiejskiej Kampanii Profilaktycznej pod nazwą "HEJTUJEMY DOPALACZE" .

 

Celem kon­cer­tu było prze­ka­za­nie infor­ma­cji jak nie­bez­piecz­ne są związ­ki zawar­te w dopa­la­czach oraz jakie kon­se­kwen­cje nie­sie za sobą ich spo­ży­wa­nie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców.Główną atrakcją spotkania był występ zespołu ROAN.

 

 ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA