Interaktywna lekcja j. angielskiego

Opublikowano: 2018-06-13 18:28

Pani Marija Grinevica przebywa obecnie w Polsce i prowadzi lekcje językowe 'Latvia in brief' jako wolontariuszka w Ochotniczym Hufcu Pracy w ramach wymiany studenckiej Erasmus+.

Lekcja, w której uczniowie wzięli udział, miała na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, przełamanie barier, ćwiczenie wystąpień publicznych oraz bliższe poznanie kultury jednego z krajów bałtyckich.