Harmonogram pracy ZSB 2018/2019

Opublikowano: 2018-09-04 04:09

HARMONOGRAM  PRACY  RADY  PEDAGOGICZNEJ

w  roku  szkolnym  2018/2019  od  3.09.2018  do  01.02.2019 r.

I semestr klasy I, II, III od 3 września do 4 stycznia

I semestr klasy IV od 3 września do 14 grudnia

31 sierpnia godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

3 września godz. 8.00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

11 września  godz. 16.00

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

11 września godz. 16.00

Szkolenie dla rodziców uczniów klas czwartych

- procedury egzaminu maturalnego

11 września godz. 16.30

Zebranie z rodzicami - "wywiadówki"

11 września godz. 17.45

Zebranie Rady Rodziców

25 września godz. 14.25

Zebranie Komisji Przedmiotów  Ogólnokształcących

i Komisji Przedmiotów  Zawodowych

2 października godz. 14.25

Zebranie Zespołu Wychowawców Klas

15 października godz.12.35

Szkolna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

23 października godz.16.30

Zebranie z rodzicami – „Drzwi otwarte”

14 grudnia godz. 8.00

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

za I semestr klas IV

21 grudnia godz.12.00

Spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników szkoły

od 22 do 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia godz. 14.25

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

za I semestr klas I, II, III

3 stycznia godz. 16.30

Zebranie z rodzicami - "wywiadówki"

9 stycznia

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - IV GW

10 stycznia

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

IV A, B, E, GW

11 stycznia - 16 lutego

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - IV A

17 - 19 stycznia

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - IV B, E

14 – 27 stycznia

Ferie zimowe

 

 

Wystawienie proponowanych ocen (przedmioty kończące się w I semestrze):

-        do 26 listopada 2018 roku - klasy IV

-        do 30 listopada 2018 roku - klasy I, II, III

Wystawienie ocen na I semestr:

-        do 7 grudnia 2018 roku - klasy IV

-        do 21 grudnia 2018 roku - klasy I, II, III

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 1, 3 maja, 20 czerwca.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych decyzją Dyrektora Szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego: dla klas technicznych - 2 listopada, 10 stycznia, 2, 6, 7, 8, 9, 10 maja, 18 czerwca; dla klas branżowych - 2 listopada, 10 stycznia, 2, 6, 7, 8 (9 maja zostanie odpracowany 9 marca, 10 maja zostanie odpracowany 27 kwietnia).