Harmonogram pracy szkoły 2017/2018

Opublikowano: 2017-11-11 20:58, Numer artykułu: 3287

HARMONOGRAM  PRACY  RADY  PEDAGOGICZNEJ

w  roku  szkolnym  2017/2018  od  1.09.2017  do  25.02.2018 r.

I semestr klasy I, II, III od 1 września do 5 stycznia

I semestr klasy IV od 1 września do 15 grudnia

31 sierpnia godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące

rok szkolny 2017/2018.

4 września godz. 8.00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

12 września  godz. 16.00

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

12 września godz. 16.00

Szkolenie dla rodziców uczniów klas czwartych

- procedury egzaminu maturalnego

12 września godz. 16.30

Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas

12 września godz.17.45

Zebranie Rady Rodziców

19 września godz. 14.20

Zebranie Komisji Przedmiotów  Zawodowych

26 września godz. 14.20

Zebranie Komisji Przedmiotów  Ogólnokształcących

3 października godz. 14.20

Zebranie Zespołu Wychowawców Klas

13 października godz.12.35

Szkolna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

24 października godz.16.30

Zebranie rodziców wszystkich klas – „Drzwi otwarte”

14 grudnia godz.14.20

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

za I semestr klas IV

22 grudnia godz.12.35

Spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników szkoły

od 23 do 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia godz. 14.20

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

za I semestr klas I, II, III

4 stycznia godz. 16.30

Zebrania klasowe - "wywiadówki"

9 stycznia godz. 14.20

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa

11 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

IV B, E, DR, G, A (część pisemna)

styczeń, luty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

IV B, E, DR, G, A (część praktyczna)

26 stycznia godz. 19.30

Studniówka

30 stycznia godz. 12.35

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I semestr

12 - 25 lutego

Ferie zimowe

 

 

Wystawienie proponowanych ocen (przedmioty kończące się w I semestrze):

-        do 16 listopada 2017 roku - klasy IV

-        do 1 grudnia 2017 roku - klasy I, II, III

Wystawienie ocen na I semestr:

-        do 7 grudnia 2017 roku - klasy IV

-        do 22 grudnia 2017 roku - klasy I, II, III

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 1, 3 maja, 31 maja.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych decyzją Dyrektora Szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego: dla klas technikum: 11 stycznia, 30 kwietnia, 2, 4, 7, 8, 9 maja, 1, 19 czerwca; dla klasy zasadniczej i branżowej: 30 kwietnia, 2, 4, 7, 8, 1 czerwca