EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w dniach 26-27-28.08.2019r.

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej zostaną przeprowadzone w dniu 20.08.2019r.

Więcej informacji w załączniku.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00 (uczniowie powinni zgłosić się przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu).

Dokładnej informacji o terminach egzaminów udziela kancelaria szkoły.

 

Miejsce egzaminów zostanie podane po 15.08.2019r.