Język polski - zagadnienia do matury 2017/2018

W załączniku tematy z języka polskiego na maturę ustną - stara podstawa programowa.

Czytaj więcej!

Próbna matura pisemna z j. polskiego

Dnia 15.03.2017 (środa) w godzinach 8.00-10.30 odbędzie się próbna matura pisemna z j. polskiego.

Czytaj więcej!

Próbna matura pisemna z j. angielskiego - poziom rozszerzony

Dnia 30.03.2017 (czwartek) w godzinach 8.00-10.30 w sali 106 odbędzie się próbna matura pisemna z j. angielskiego - poziom rozszerzony.

Czytaj więcej!

Egzaminy zawodowe - część pisemna teoretyczna

W dniu 12.01.2017r. (czwartek) zostaną przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część pisemna teoretyczna).

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przyjście 30 minut przed wyznaczoną w harmonogramie godziną rozpoczęcia oraz zabranie ze sobą dowodu tożsamości i przyborów do pisania (długopis piszący w czarnym kolorze).

Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Czytaj więcej!

PRÓBNA MATURA

W dniach 15-16-17.11.2016r. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy maturalne.

(...)

Czytaj więcej!

PRÓBNY EGZAMIN ZWODOWY

Dnia 10 listopada 2016 roku (czwartek) odbędzie się próbny egzamin zawodowy dla klas IV B oraz IV E (część teoretyczna + część praktyczna) w zawodzie technik budownictwa.

(...)

Czytaj więcej!

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

Dnia 18 października 2016 roku (wtorek) odbędzie się próbny egzamin zawodowy dla klas IV B oraz IV E (część teoretyczna + część praktyczna) w zawodzie technik budownictwa.

(...)

Czytaj więcej!

Język polski - zagadnienia do matury 2016/2017

W załączniku tematy z języka polskiego na maturę ustną - stara podstawa programowa.

Czytaj więcej!

Język polski - zagadnienia do matury 2015/2016

W załączniku tematy z języka polskiego na maturę ustną - stara podstawa programowa.

Czytaj więcej!

Język polski - zagadnienia do matury 2014/2015

W załączniku tematy z języka polskiego na maturę ustną.

Czytaj więcej!