DRUGIE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ - "MOJA PRZYGODA Z ERASMUSEM+"

Opublikowano: 2018-03-04 18:18

Oczywiście na spotkaniu nie mogło zabraknąć uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, którzy uczestniczyli w zagranicznych stażach. 

           

Uczestników konferencji przywitała pani Lucyna Brodziak - Dyrektor Zespołu Szkól Chemicznych w Bydgoszczy. Przedstawiła także statystyki związane z projektami Erasmus+. Następnie Pan Łukasz Kosiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przybliżył realizację projektów w Bydgoszczy. Kolejnym punktem forum była prezentacja działań w programie Erasmus+. Młodzież szkół opowiedziała o swoich przygodach związanych z uczestnictwem w stażach. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas geodezyjnych oraz renowacji elementów architektury. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach zdobytych w Niemczech i Portugalii. Relacje były poparte bardzo ciekawymi prezentacjami multimedialnymi.

           

Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty tematyczne z udziałem uczestników programu (tematyka była związana z uczestnictwem w programie Erasmus+). Konferencję podsumowała Pani Dyrektor Lucyna Brodziak. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie rezultatów.

   

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna dokumentująca realizację staży i praktyk zawodowych w ramach programów unijnych.