Dokument Europass – Mobilność

Opublikowano: 2017-11-22 20:15

Dokument służy do potwierdzenia okresu szkolenia, odbywanego w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanego mianem europejskiej ścieżki kształcenia). Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Dokument Europass – Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż za granicę. Europass – Mobilność jest wydawany bezpłatnie. Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej staż.