BYDGOSKIE GRANTY OŚWIATOWE

Opublikowano: 2014-02-22 01:13, Numer artykułu: 329

Zespół Szkół Budowlanych czynnie uczestniczy w życiu miasta Bydgoszczy. Nasi nauczyciele tworzą oraz wdrażają nowatorskie projekty edukacyjne. Działania te przekładają się na liczbę otrzymywanych corocznie „Bydgoskich Grantów Oświatowych”.

 

Bydgoskie Granty Oświatowe - ZSB 2017

 

tytuł

 Autorzy projektu

Nowy symbol Bydgoszczy – konkurs na nowe gadżety reklamowe miasta nad Brdą i rzeźby w przestrzeni miejskiej połączony z warsztatami pracy w glinie

Klaudia Wiechecka

Marta Wdowiak - Jendrzejczak

IX Ogólnopolskie Forum  Drogownictwa i Geodezji „Wiślane obiekty mostowe, hydrotechniczne oraz regulacyjne” Konkurs połączony z sympozjum

Izabela Majewska

Anna Leik

Beata Startek

 

 

 

Bydgoskie Granty Ekologiczne - ZSB 2017
 

1. Zmień smoga w ekosmoka - dbaj o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń - konkurs oraz warsztaty ekologiczne dla uczniów


2. Dni architektury ekologicznej - dbamy o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń (forum budownictwa ekologicznego połączonego z konkursem ekologicznym


3. Rusz się! - wsiądź na rower