BUDOWLANKA "Szkołą humanitarną"

Opublikowano: 2018-06-21 22:59

To dzięki działaniom nauczycielek Anity Studzińskiej i Agnieszki Modrzejewskiej-Fryżewskiej, które bardzo aktywnie kształtowały wśród uczniów postawy przeciwko wykluczeniu oraz dyskryminacji.
Tym tytułem może pochwalić się wąskie grono szkół w Polsce!