BAW SIĘ MATEMATYKĄ...

Opublikowano: 2019-03-12 06:02, Numer artykułu: 11401 , Autor: redaktor zsb

Zapraszamy do udziału w konkursach:

  • PI tu, PI tam...

- Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej (np. plakat, rzeźba),literackiej (np. opowiadanie, wiersz) lub innej formy uczczenia liczby π.

Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa) należy przynieść do nauczycieli matematyki do poniedziałku 25 marca 2019 roku.

 

  • Zrób sobie matematyka

- Wykonaj samodzielnie karykaturę matematyka wszechczasów w dowolnej technice. Obok sportretowanego matematyka przygotuj jego biogram. Matematycy wszechczasów to m. in. : Archimedes, Euklides, Rene Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibnitz, Leonhard Euler, Carl Gauss, Bernhard Riemann, David Hilbert, Hugo Steinhaus, Stefan Banach.

Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa) należy przynieść do nauczycieli matematyki do poniedziałku 25 marca 2019 roku.

 

  • Matematyka wierszem pisana

- Praca konkursowa to samodzielnie napisany wiersz na temat matematyczny…

Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa) należy przynieść do nauczycieli matematyki do poniedziałku 25 marca 2019 roku.

 

Czwartek – 21.03.2019

  • Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Zapisanych uczniów zapraszamy do sali 109, godzina 8.55.

 

Piątek – 22.03.2019

  • Konkurs „RACHMISTRZ ROKU”

Konkurs dla uczniów klas pierwszych polegający na sprawdzeniu umiejętności wykonywania w jak najkrótszym czasie:

- działań sposobem pisemnym,

- kolejności wykonywania działań.

Eliminacje klasowe zostaną przeprowadzone od 11 do 15 marca 2019.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze osoby z każdej klasy pierwszej.

 

Poniedziałek – 25.03.2019

Termin oddania prac konkursowych:

  • Zrób sobie matematyka
  • Matematyka wierszem pisana

Wtorek – 26.03.2019

  • Konkurs „PARABOLE TAŃCZĄ” – konkurs taneczno-wokalny dla klas II

Prezentacja przygotowanego układu tanecznego lub utworu wokalnego, którego tematem jest parabola i własności funkcji kwadratowej. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 25 marca 2019.

 

Środa – 27.03.2019

  • Konkurs „DYKTANDO MATEMATYCZNE”

Konkurs dla uczniów klas I -III polegający na sprawdzeniu umiejętności posługiwania się słownictwem oraz symbolami matematycznymi.

Do etapu szkolnego zostaną zakwalifikowane dwie najlepsze osoby z każdej klasy.

Eliminacje klasowe zostaną przeprowadzone od 11 do 15 marca 2019.

 

Czwartek – 21.03.2019

Podsumowanie konkursów, ogłoszenie wyników.