Projekt
AKCJA-KWALIFIKACJA
STAŻE
ZAGRANICZNE
ERASMUS+
AKACJA - KWALIFIKACJA 2: REKRUTACJA na staże wakacyjne w firmach
2018-03-11 10:42

Staże i praktyki skierowane są do uczniów technikum (budownictwa, geodety, renowacji elementów architektury) oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Staż trwa 1 miesiąc, jego uczestnikowi wypłacane jest stypendium oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w stażu.

 

Staż jest doskonałą okazją, do rozwinięcia umiejętności praktycznych, nabycia nowych umiejętności oraz znajomości.

 

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe do pobrania w pracowni 15W (warsztaty) oraz w gabinecie 23.

 

Termin składania formularzy upływa 27 kwietnia 2018 r.

Do 5 czerwca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej obok kancelarii oraz na stronie internetowej szkoły.


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA